Gotlandstoner.se
Efter kusken Joh. Gullander, Klintehamn.
412.