Gotlandstoner.se
X:410
T:
S:Efter Elisabet Olofsdotters föresjungning (Flors i Burs).
R:hamburgska
O:Gotland, Burs
M:3/4
L:1/8
K:G
LG>B d2 ef|g>e d2 Bd|d>c A2 FA|c>B G2 z2:|
LB>d A2 AA|AG LB2 LG2|G>B d2 ef|ge d3 B|
G>B d2 ef|ge d2 Bd|d>c A2 FA|c>B G2 z2:|