Gotlandstoner.se

Barnadrömmen

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
stor mar nog bland värl dens tes jag ryck 1. ders si da 41. från min Snart mo kas ta des ock da; ock att li det tog mi ut. lär mar dröm na vad mig, var det jag de mi dröm na tog det slut. slut. lär mar mig, det vad jag de da; ock var att li