Gotlandstoner.se
Uppt. efter Helena Mårtensson i Burs. När gossarna ej vilja dansa med flickorna, utan äro »trötta», taga flickorna mod till sig ock dansa ensamma, varvid de uppstämma nedanskrivna melodi ock täxt, vilket merendels har den värkan, att gossarna inom kort äro med i dansen.
jom fräu ar säir pa nä. Di sor sta na kar di u 409. bäi du Sma rar ni sä. Vi sä, dan sma vill mi dan gän lal la! sor fa ral kar ska gä, jom fräun ʃuŋ gä: