Gotlandstoner.se
Efter kapt. Ahlström, Klintehamn.
mour, väi nä? mour! Män Mour, däu 407. va gär a brän bä, gub däu, min läi min läi bä, Däu, min gub bä, gub däu, läi mä? läi fikk däu, läi min bä, gub Minns in tä, däu däu