Gotlandstoner.se
Uppt. efter en person, som önskar vara okänd.
Sa däu Pal rä? Ja Kän na kän ja 406. män, na na. män, kän hän näs? Ja ja dän Gar Stokk holms ga tar, pa na däu dou tri Kän lar. u kat lar palt ka u kar, Sväi föi tar