Gotlandstoner.se
Uppt. efter skomakare Pucksson, Klintehamn.
mor i stu ra, fast ni ja a, får Hör För ja 404. 1. bli er måg? i ti byks ä duk tral la la lal la la la, la lej. la la Tral la, lal ja la la låg. Tra å la ä li ten sum spe ja lar. Tral la la lej. D’ä d’ä ja, la ja, d’ä ja, d’ä la