Gotlandstoner.se
Uppt. efter Anna Nilsdotter Sallmans i Burs; en vanlig polska, vartill man sjunger nedanskrivna täxt. Begagnas på Gotland blott vid sådana tillfällen, då det ej finns spelmän att tillgå.
läi mi kann väll fa, män 401. Dan däu jär mitt dans mik däu mik kar, or dans vill, däu kar, or fat däu mik än da. Dans däu ai an dans nän hoir en till. mik vill! Män däu jär mitt