Gotlandstoner.se
Av Jakobsson i Östergarn; uppt. efter Olof Hansson i Halsegårda i Ardre.
400.