Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ga, ti at le ja va dit myn 1. ban, ett 40. mi ou mi skul kle mi sum skul föi u dä. had mi dar fa dar i fran, döt u mou bär jour u dän lar fäl löv, al gröi da gar, dän skou lin u dän jour bär lind up pa häus sitt san dän. di mi vi en läik nar kar man, sum bygg vis sin um bort, nar häu lar fal kull. Gu sum dis tar! bort dar san dn rin fa mis