Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
sjut dens ton tär En na stran år, som blom ock skön, 4. de byg 1. bön. ras hör en de för tars an ma sprät får, men bud ka hän de loc ne ej. Med gods ock ock guld pär skrud lors »Bliv ka: brud!» min När suc ra hund nej. la ra sva hon al