Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
sjut dens ton tär En na stran år, som blom ock skön, 4. de byg 1. bön. ras hör en de för tars an ma sprät får, men bud ka hän de loc ne ej. Med gods ock ock guld pär skrud lors »Bliv ka: brud!» min När suc ra hund nej. la ra sva hon al
 1. Kom så förutan guld ock skrud
  en yngling känslofull
  ock sade: »Vill du bli min brud
  förutan skrud ock gull?
  Jag vill bli sonen åt din mor,
  om du mig håller kär.»
 2. Ock flickans kind i purpur brann —
  sitt blyga ja hon sagt.
  Ock flickans hand i gossens hand
  har modern redan lagt.
  Nu sjunger han förnöjd ock säll
  med modern ock sin brud:
  »Den lycklige är glad ock säll
  förutan guld ock skrud.»