Gotlandstoner.se
Efter fanjunkaren Lindbom i Sanda (1877). Denna polska kallades ofta »allianspolska», emedan alla, som kunda dansa, skulle upp ock »prövä baini», då denna polska speltes.
399.