Gotlandstoner.se

Svanpolska

Efter »Florsen» i Burs. Polskan har fått sitt namn efter de svantoner (flageolett), som här ock var förekomma i de olika repriserna. — De två första sammanbundna säxtondelarna i varje fjärdedel i första reprisen spelas med »uppstråk». Alla $\underline{g}$, $\underline{a}$, $\underline{h}$ och $\underline{\underline{c}}$ spelas i sammanbindningarna i första reprisen på d-strängen med fingersättningen 1, 2, 3, 4. Märk det ovanliga slutet på första reprisen: slutar på andra tonen i oktav i G-dur-skalan. \medskip
398. - - - - - -