Gotlandstoner.se
Ur en gammal notbok från Hogrän.
393.