Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
är run nen i en li ja, Jag ny 39. ten lil li upp gen 1. kvar. Ja nu stå ock falsk het de bland svek gräs, än som de o da min vill för dol stig. för sna ra mig, ock ä ro na ror de