Gotlandstoner.se
Uppt. efter klockaren Laugren i Alva. Av gotländske spelmannen »Hagebyen» i Etelhem, som levde i slutet av 1700-talet.
387.