Gotlandstoner.se

Hejdenbergs polska

Uppt. efter »Florsen» i Burs. En mycket musikalisk präst på Gotland tyckte så mycket om denna polska, att han sade den vara värd 300 kr.
385.