Gotlandstoner.se

Blinde Hans' polska

Efter »Florsen» i Burs. »Blinde-Hansen» var en gammal spelman i Alskogs socken på 1860-talet.
382.