Gotlandstoner.se

Brännarepolskan

Efter »Florsen» i Burs. Kallades så, emedan pigorna å en del av Gotland alltid sjöngo den för att hålla modet uppe, då de lågo ute i brygghuset om nätterna ock brände brännvin.
381.