Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
nä, at li rä! Bi sin sta häur ou yg ge Akk lig, 37. na, di väll föi u 1. säi u din go nän din Gud här rä! Lätt jär! Ha fa lit all de tut öi di väl, ak säi, u at däu al oun flöir bi gär. Ja vit far väl. jätt i fräl däin ʃäl! För an dar di till stun nas