Gotlandstoner.se

Friarepolskan

Efter »Florsen» i Burs; speltes vanligen, då någon »nybakad» friare trådde dansen med sin utkorade.
361.