Gotlandstoner.se
Uppt. efter kyrkoherden Joneson i Fardhem. Denna melodi är en variant av föregående.
357.