Gotlandstoner.se
Efter Klockaren Veström i Vallstena.
352.