Gotlandstoner.se
Efter änkan Hafström, Dala i Burs. Musiken lär ha begagnats till första valsmelodi på Gotland.
1. ven full Hadd ä kar päi sum läs, gif ta 35. um vill. Täu si nög Män miss si be dä, di bour va sum dåir till. mäi di si dar u för sta nim mä, nä, at för d'n skap sin va kvinn bäg at ik sum kön, up va va rätt. läi sätt, jam pa