Gotlandstoner.se
Efter »Florsen» i Burs; säges vara diktad av Godman Grodda i Fleringe.
348.