Gotlandstoner.se

Laurins polska

Uppt. efter klockaren O. Laugren i Alva. Laurin var prost ock kyrkoherde i Burs pastorat i förra hälften av 1800-talet; far till C. J. O. Laurin, som komponerat »Mitt lif är en våg» m. fl. sånger.
342.