Gotlandstoner.se

Flickan som trampade på brödet

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
sorg Den der. jag se ton ga vill om 34. sjun Med för fär ligt un ett la stun minns ock al det ball I der! Se hört, vid ej det by till ga no märk va hän ra sa skall ken Pe ne der. Pom i mern strand ka tys land i det