Gotlandstoner.se

Flickan som trampade på brödet

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
Med jag se ton vill sjun ga ett för fär 34. om ligt sorg minns ock till ga der. det un ej hört, Den det no märk Pe by vid ne strand i stun der! al la Se ball I ka sa skall land mern det tys i Pom der. va ken ra hän