Gotlandstoner.se

Brudepolska

Efter klockaren Laugrens spelsätt. Denna ock »Åkermans polska» hava mäst begagnats som brudepolskor.
333.