Gotlandstoner.se

Om skräddaredrängen som drunknade

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
Björ ein ei jann 33. sam lig I ri va Ja han näd i ʃönn. lar väi allt skräd jaupt, drägg, sum blai drugk da svämn. täs ei sin söu kal ei ja han jår di; var sytt si nir