Gotlandstoner.se

Från ryska invasionen 1808 på Gotland

Efter hustru Johansson, Mörtebacke i Linde.
lin svänst A Gus skipp, Itt dåll 1. va 32. sum namn, diss Sand väiks hamn, ja äut va las sum ʃoun, am trans Gott krä lann, va dai räs män Gu tolk. äut tar sum folk, skud av rys mout sän, ga por
 1. I sällskapä vouro frigattarna fler,
  sum lastnä va mä ammäʃoun, kanounar u givär
  samt raskä soldatar u jägarä så goud,
  sum skuddä ga mout ryssän u vågä läiv u bloud.
 2. Dän svänskä kurirän four vägen läikä framm
  mä douk fö säinä augå, u de va iggän skamm.
  U när sum han komm in mout Vissböi stasspourt:
  »Ja vi talä mä ammralän, u dä ska varä fourt!»