Gotlandstoner.se

Från ryska invasionen 1808 på Gotland

Efter hustru Johansson, Mörtebacke i Linde.
lin svänst A Gus skipp, Itt dåll 1. va 32. sum namn, diss Sand väiks hamn, ja äut va las sum ʃoun, am trans Gott krä lann, va dai räs män Gu tolk. äut tar sum folk, skud av rys mout sän, ga por