Gotlandstoner.se

Svanpolska

Polskan har fått sitt namn efter de »svantoner» (flageolett), som här ock var förekomma i repriserna.
317.