Gotlandstoner.se
X:317
T:Svanpolska.
R:polska
S:Efter Karl Odin Kaupe i Fröjel.
N:Polskan har fått sitt namn efter de »svantoner» (fiageolett), \
som här ock var förekomma i repriserna.
O:Gotland, Fröjel
U:o=+open+
M:3/4
L:1/16
K:G
[G,Dd]3g gfge d4|cBAG FGAB c4|c2ec B2dB A2cA|GFGB AGFE D4|
[G,Dd]3g gfge d4|cBAG FGAB c4|c2ec B2dB A3c|BAGF F4 G4:|
|:od4 og4 ob4|d2de dcAc c2B2|od4 og4 ob4|d2de dcAc B4|
dgfg dedc cBAG|BGAF G4 G,4::B3A GFED E2c2|B2AG AGFE D4|
B3A GFED E2c2|B2AG FGEF D4|od4 og4 ob4|d2de dcAc c2B2|
od4 og4 ob4|d2de dcAc B4|dgfg dedc cBAG|BGAF G4 G,4:|