Gotlandstoner.se
Efter skomakaren Johan Björkander i Rone.
Sju där Stock holm va I har 31. rit jag rätt nu. nu, rätt o. s. v. tu, som tu. år de fa rit som ha va