Gotlandstoner.se
Från Smissarve i Rone; uppt. efter »Florsen» i Burs. Smissarven var en duktig bondspelman i förra hälften av 1800-talet.
308. bis bis