Gotlandstoner.se

Brännvinspolskan

Efter »Florsen» i Burs. Då denna polska speltes upp, måste brännvinsflaskan fram ock gå laget runt.
302.