Gotlandstoner.se

Skräddarpolskan

Efter »Florsen» i Burs (»Aldri har ja säggt, u aldri ska ja sägä» etc.; fortsättningen av täxten ej lämplig för publicering).
293.