Gotlandstoner.se
Uppt. efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden av Franzén, Saml. dikt. I, 89: »De små».)
lys ock te sång te en ta mitt med jag Minns for 1. pap 29. pa, till ot snällt i jåns vad ret, kläd det en? flo Det Ock de mig! ra lik flor vack prin ses förs sa en gång ta vac la der un ker Du dig! är ro jan!» slö trö mor Ock da jan! sen lil »Gu’ sa: sig ne mor