Gotlandstoner.se

»Nu är det jul igän.»

Upptecknad ur minnet (minns ej, av vem jag först hört den).
277.