Gotlandstoner.se
Mycket gammal; uppt. efter »Florsen» i Burs.
274.