Gotlandstoner.se

Härr Peder

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
hår. Pe mar sitt kam der han gick ma Marschtempo. 1. han in, ren Härr ut i 27. kam sar ock kru han gång en vad död le skul få. ga han de frå Sen mo der, sin fo ster