Gotlandstoner.se
Meddelad av skolläraren S. P. Dalström i Hejde.
260. bis