Gotlandstoner.se

Malena

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ritard. dan. len sken le den 25. so na stod gan 1. bro — Långsamt ock högtidligt. Ma den den grö der lin na, re lens Här för un him allt ne stod, hän den grö der lin den re Här na. him hän för ne allt un stod, lens