Gotlandstoner.se

Malena

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ritard. dan. len sken le den 25. so na stod gan 1. bro — Långsamt ock högtidligt. Ma den den grö der lin na, re lens Här för un him allt ne stod, hän den grö der lin den re Här na. him hän för ne allt un stod, lens
 1. Malena stod så förskräckt i hyn,
  hon bävade för den stora syn:
 2. »Din synder äro som rödan blod,
  du lasten trådat med lust ock mod.
 3. Vad har du gjort av de barnen tre?» —
  »De äro döda, de leva ej.»
 4. »Det första hade du med din far,
  det kasta’ du i det vida hav.
 5. Det andra hade du med din bror,
  det kasta’ du i den djupa flod.
 6. Det tredje har du med din sockenpräst,
  med det du syndade allra mäst.
 7. I sju år skall du gå i villand skog,
  du nödgas då göra syndabot.
 8. Din mat skall vara hasselknopp,
  din dryck skall vara bladedropp.
 9. Din bädd skall vara utav törnen små,
  din kläder utav gräs ock strå.»
 10. Malena stod på den högan bro,
  då himlens Härre för hänne stod:
 11. »Vad har det gått av med maten din?» —
  »Den har varit som kaka fin.»
 12. »Hur har det varit med drycken din?» —
  »Den har varit som klarast vin.»
 13. »Hur har det varit med bädden din?» —
  »Den har varit som silke fin.»
 14. »Hur har det varit med dräkten din?» —
  »Den har varit som hår och skinn.»
 15. »Nu har du lidit för synder mång,
  nu sjunga änglarna glädjesång.»