Gotlandstoner.se

Åkermans polska

kanske den mäst populära av alla polskor på Gotland, upptecknad efter klockaren Laugren i Alva; begagnades nästan alltid till »brudpolska» i sydligare delen af ön.
247.