Gotlandstoner.se
Av komminister Olof Laurin i Dalhem (efter hans egen uppteckning).
Stämning. 244.