Gotlandstoner.se
Efter klockaren Veström i Vallstena.
243.