Gotlandstoner.se
Av komminister Olof Laurin i Dalhem (efter hans egen uppteckning).
Förstämd bas till a. 242. * bis