Gotlandstoner.se
Av komminister Olof Laurin i Dalhem (efter hans egen uppteckning).
Bassträngen förstämd till a. 240. bis bis