Gotlandstoner.se
Efter skomakar Pucksson, Klintehamn.
a Fyst ha mi ja 1. blai ker 23. rä, va i Kla ha sva ja bad, i »Kumm rä: hard mam säll, ’n kyss för um ga ritardando sta där, u an gän där. en nän kväld!» U u ja, komm fikk
  1. Så förgiggo månar tvänne:
    ha blai mik mair ker av si.
    Nå gikk ja int mair ti hännä,
    dä va ha sum gikk ti mi.
    U så komm ha, u så kysst ja, u så gikk ha.